Tết đền ơn đáp nghĩa

Tết vì người nghèo

Phát huy truyền thông tốt đẹp của dân tộc" uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây", Liên đội trường tiểu học Võ Thị Sáu đã tổ chức cho các bạn trong ban chỉ huy liên, chi đội dọn vệ sinh và viếng nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Hoà Thành. Liên đội cũng đã phối hợp với xã đoàn Hoà Thành thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trút, Phước Bình Nam.

Học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu dọn vệ sinh nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Hoà Thành

Học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu viếng nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Hoà Thành

Liên đội cũng đã phối hợp với xã đoàn Hoà Thành thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trút, Phước Bình Nam.