31/12/12  Tin ngành GD  184
Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học tiểu học [ 14-12-2012-Phòng Giáo dục Tiểu học ]
 08/01/13  Tin ngành GD  197
7giờ 30 ngày 07 tháng 01 năm 2013, lễ khai mạc “Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh”
 15/12/12  Tin ngành GD  229
Cái tên có lạ không: “Thư viện xanh”! Tôi rất mừng khi lần này được lên thăm trường lại được ngồi