Giới thiệu sách trực tuyến năm học học 2022

Trường TH Võ Thị Sáu tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022.

Trường TH Võ Thị Sáu tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022. Với chủ đề khát vọng và cống hiến.  Sách "Võ Thị Sáu con người và hiền thoại"