TỔNG KẾT PHONG TRÀO NUÔI HEO ĐẤT VÌ BẠN NGHÈO

TỔNG KẾT PHONG TRÀO NUÔI HEO ĐẤT VÌ BẠN NGHÈO NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 11/5/2018 Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu  "Tổng kết phong trào nuôi heo đất vì bạn nghèo" Năm học 2017- 2018.

Một số hình ảnh  "Tổng kết phong trào nuôi heo đất vì bạn nghèo" 

 

\

Bài viết liên quan