KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện dạy học qua Internet trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19 năm học 2019-2020 của trường TH Võ Thị Sáu

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC DẠY HỌC

 

  1. Nội dung

 

Nội dung, kiến thức thực hiện dạy học dạy học qua Internet đối với cấp tiểu học từ sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý đến ngày 15/4/2020 bao gồm kiến thức từ tuần 21 đến tuần 30 theo phân phối chương trình năm học 2019-2020. Thời gian sau 15/4/2020 sẽ có hướng dẫn tiếp theo.

 

Dạy học qua Internet tập trung các Môn học sau:

 

  • Đối với Khối lớp 1, 2: dạy học 2 môn Tiếng Việt, Toán.

 

  • Đối với Khối lớp 3, 4, 5: dạy học 3 môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.

 

2. Hình thức

 

- Tổ trưởng các tổ CM, giáo viên chủ nhiệm, GV tiếng Anh căn cứ tình hình thực tế của lớp mình đang dạy để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dạy học qua Internet thông qua cổng thông tin điện tử của nhà trường (Website của đơn vị mật khẩu đã phân quyền cho các tổ trưởng) kết hợp, phối hợp với phụ huynh nhắc nhở, gửi bài tập cho học sinh thông qua địa chỉ Nick Zalo, Messenger, Facebook của phụ huynh học sinh.

 

Kế hoạch dạy học lấy chuẩn kiến thức kỹ năng làm cơ sở, không lệ thuộc vào từng bài theo phân phối chương trình, tập trung cho các môn học Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh. Số tiết dạy căn cứ theo đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của từng lớp......