Heo đất giúp bạn đến trường

Công trình măng non “Heo đất giúp bạn đến trường”

Giai đoạn 2017 - 2022

Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/HĐĐ, ngày 06/12/2017 của Hội đồng Đội huyện  Đông Hoà, về việc thực hiện Công trình măng non “Heo đất giúp bạn đến trường”, giai đoạn 2017-2022. Nhằm gây quỹ Tiếp bước đến trường, hỗ trợ các bạn học sinh nghèo vượt khó học tốt, Liên đội trường tiểu học Võ Thị Sáu  thực hiện công trình măng non Heo đất giúp bạn đến trường.