Gặp mặt chia tay giáo viên nghỉ hưu

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức gặp mặt chia tay giáo viên nghỉ hưu cô Nguyễn Thị Màu và thầy Phạn Phước

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức gặp mặt chia tay giáo viên nghỉ hưu cô Nguyễn Thị Màu và thầy Phạn Phước.

Đại diện nhà trường và các tổ chuyên môn, văn phòng tặng quà lưu niệm cho thầy cô.

                     Cô Điệp đại diện tổ 1 tặng quà lưu niệm cho thầy cô

             Thầy Vẹn đại diện tổ 2 tặng quà lưu niệm cho thầy cô

                 Cô Linh đại diện tổ 3 tặng quà lưu niệm cho thầy cô

                    Cô  Nhung đại diện tổ 4 tặng quà lưu niệm

            Cô Chung và thầy Ích đại diện tổ 5 tặng quà lưu niệm

                     Chị Thanh đại diện văn phòng tặng quà lưu niệm

Cô Nguyễn Thị Màu bùi ngùi, xúc động khi phải xa rời mái trường và các học sinh thân yêu và cảm ơn các thầy cô.