CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN HỌC QUA INTERNET

Trường TH Võ Thị Sáu thực hiện công văn số 29/KH-GDĐT về việc kế hoạch dạy học qua Internet đối với cấp tiểu học trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19 năm học 2019-2020. Trường TH Võ Thị Sáu HD GV, HS, PHHS khai thác sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến OLM.vn. GV hướng dẫn các em ôn tập, học tiếp chương trình từ Tuần 19 về sau các môn Toán, Tiếng Việt, Anh Văn theo công văn số 29 PGD.

Trường TH Võ Thị Sáu thực hiện công văn số 29/KH-GDĐT về việc kế hoạch dạy học qua Internet đối với cấp tiểu học trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19 năm học 2019-2020. Trường TH Võ Thị Sáu HD GV, HS, PHHS khai thác sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến OLM.vn. GV hướng dẫn các em ôn tập, học tiếp chương trình từ Tuần 19 về sau các môn Toán, Tiếng Việt, Anh Văn theo công văn số 29 PGD. Yêu cầu GV thực hiện . Hiệu trưởng - Huỳnh Văn Tuyên