Liên đội Tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo khoa học với chủ đề hội thi "Tái chế rác thải"

Liên đội Tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo khoa học với chủ đề hội thi "Tái chế rác thải"

Sáng 11/3 Liên đội trường tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức thi chuyên hiệu công nhận rèn luyện đội viên cho học sinh khối năm và dự bị đội viên cho học sinh khối lớp ba.

Học sinh khối lớp 5

Học sinh khối lớp 3

Chiều 11/3 Liên đội tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo khoa học với chủ đề hội thi "Tái chế rác thải". 10 chi đội khối lớp bốn, năm để thực hiện 10 bộ trang phục được làm từ rác thải trong sinh hoạt.

Chi đội  lớp 4E, 4C, 5E, 5D đạt giải khuyến khích.

Chi đội lớp 5C, 4C đạt giải ba.

Chi đội lớp 5A, 4A đạt giải nhì.

Chi đội lớp 5B, 4D đạt giải nhất.