HỘI THI ĐỒNG DIỄN BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG, GIỮA GIỜ VÀ BÀI VÕ CỔ TRUYỀN CẤP HUYỆN

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia hội thi đồng diễn bài thể dục buổi sáng, giữa giờ và bài võ cổ truyền cấp huyện.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia hội thi đồng diễn bài thể dục buổi sáng, giữa giờ và bài võ cổ truyền cấp huyện.

Một số hình ảnh của cuộc thi:

 

 

Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp trường Tiểu học Võ Thị Sáu đạt giải Nhì toàn đoàn.