HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

SáNg ngày ngày 4 - 10, trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm học 2019-2020.

Ság ngày ngày 4 - 10, trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm học 2019-2020.Đại diện phòng giáo dục và đào tạo có đồng chí Nguyễn Chánh (PPGD và ĐT huyện), các đại diện trường bạn, các ông bà trong ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tất cả các cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trườg cũg về tham dự.Một số hình ảnh Hội nghị