HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG

MÔN TIN HỌC LỚP 3

Giáo viên giảng day: Nguyễn Thị Anh Thư

Bài 3: Vẽ Đường thẳng, đường cong.

thaogiang (1).pptx

Bài viết liên quan