Bài hát Bụi Phấn được chuyển thành bài thơ

Bụi Phấn Nay đã xa rồi yêu dấu ơi Nhớ thầy cô nhớ....đến chơi vơi Trường xưa cánh phượng ngày nao đã Dõi theo ta để nghẹn muôn lời
Tài liệu đính kèm: Tải về
Bài viết liên quan