Tổ chức giải TTHĐ cấp trường năm học 2016 - 2017

Ngày 15 tháng 10 năm 2016, trường TH Võ Nguyên Giáp tổ chức thi đấu môn bóng đá dành cho khối 4 và khối 5, kết quả ở khối 4: lớp 4D đạt giải Nhất, lớp 4C đạt giải Nhì, ở khối 5: lớp 5B đạt giải Nhất, lớp 5A đạt giải Nhì..Bài viết liên quan