Lễ kết nạp đảng viên

Ngày 29 tháng 10 năm 2016, Chi bộ trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Ngọc Tiên, nâng tổng số đảng viên của Chi bộ lên 15/11 nữ đồng chí.Bài viết liên quan