Hội nghị Công đoàn năm học 2016 - 2017

Ngày 08 tháng 10 năm 2016, Công đoàn trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.
HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ 
Bài viết liên quan