Hội nghị CBCC-VC-NLĐ năm học 2016 - 2017

Ngày 29 tháng 9 năm 2016, trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp tổ chức Hội nghị CBCC-VC-NLĐ năm học 2016 - 2017
HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ


Bài viết liên quan