HỘI NGHỊ CB, CC, VC VÀ NLĐ NĂM HỌC 2018 - 2019

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ năm học 2018-2019

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ năm học 2018-2019.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Khảnh - Phó trưởng phòng GD-ĐT, đại diện chính quyền địa phương, các đoàn thể, các đơn vị trường bạn và đông đủ CB, GV, NV của nhà trường.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.