04/06/21  Tin của trường  44
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020 - 2021
 06/05/21  Tin của trường  41
Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 23/04/21  Tin của trường  77
Số điện thoại và 3 công khai nhà trường 
 27/02/19  Tin của trường  170
Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Liên đội Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp đã long trọng tổ chức buổi Lễ kết nạp đội viên (đợt 1) năm học 2018 - 2019 cho 90 em nhi đồng ưu tú khối lớp 3.