CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU TRƯỞNG

Công bố quyết định Hiệu trưởng

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hòa đã công bố quyết định Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp.

Bài viết liên quan