Thông tin chi tiết:
Lê Trương Ngọc Bích
Bí thư Chi đoàn Lê Trương Ngọc Bích
Ngày tháng năm sinh 04/09/1991
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách