Thông tin chi tiết:
Lê Trương Ngọc Bích
Họ và tên Lê Trương Ngọc Bích
Ngày tháng năm sinh 04/09/1991
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí thư Chi đoàn
Học hàm, học vị Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách