Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kỳ Hương
Họ và tên Nguyễn Thị Kỳ Hương
Ngày tháng năm sinh 01/01/1963
Giới tính
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phú Lạc - Hoà Hiệp Nam- Đông Hoà- Phú Yên
Điện thoại 057.3536.327
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách