12/05/20  Tin của trường  66
Nguyễn Trãi, hiệu là Ức Trai, sinh ở Thăng Long trong gia đình ông ngoại là quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán. Cha ông là Nguyễn ứng Long (tức là Nguyễn Phi Khanh). Mẹ ông là TrầnThị Thái, con gái Trần Nguyên Đán. 
 15/10/15  Tin nhà trường  75
Hội nghị CBCC,VC,NLĐ năm học 2015-2016
 15/10/15  Tin ngành giáo dục  78
Hội nghị CBCC,VC,NLĐ năm học 2015-2016