Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Liên
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Liên
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Chức vụ Nhân viên kế toán
Học hàm, học vị Trung cấp kế toán
Địa chỉ Phú Thọ 2 Hòa Hòa Trung
Điện thoại 0987480508
Email kimliens2hht@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách