Thông tin chi tiết:
Nguyễn Minh Tuấn
Họ và tên Nguyễn Minh Tuấn
Ngày tháng năm sinh 28/08/1974
Giới tính
Chức vụ đảng viên
Học hàm, học vị Trung cấp thư viện
Địa chỉ Phú Thọ 2 Hòa Hiệp Trung
Điện thoại 01224404254
Email minhtuanhh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách