Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Bích Loan
Họ và tên Ngô Thị Bích Loan
Ngày tháng năm sinh 20/10/1966
Giới tính
Chức vụ đảng viên
Học hàm, học vị 9/12
Địa chỉ Phú Thọ 3 Hòa Hiệp Trung
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách