Thông tin chi tiết:
Phan Xuân Tứng
Họ và tên Phan Xuân Tứng
Ngày tháng năm sinh 12/11/1963
Giới tính
Chức vụ đảng viên
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phú Hiệp 3 Hòa Hiệp Trung
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách