Thông tin chi tiết:
Phan Châu Quý
Họ và tên Phan Châu Quý
Ngày tháng năm sinh 19/04/1966
Giới tính
Chức vụ Chủ tịch công đoàn
Học hàm, học vị Cao đẳng Tiểu học
Địa chỉ Phú Hiệp 3 Hòa Hiệp Trung
Điện thoại 01222525597
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách