Thông tin chi tiết:
Phạm Ngọc Anh
Họ và tên Phạm Ngọc Anh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1968
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cao đăng Thể dục
Địa chỉ Phước Lâm, Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách