Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Trúc Lan
Họ và tên Đặng Thị Trúc Lan
Ngày tháng năm sinh 01/01/1978
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Đại học Anh văn
Địa chỉ Thôn nhì, Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách