Thông tin chi tiết:
Trần Thị Kim Thoa
Họ và tên Trần Thị Kim Thoa
Ngày tháng năm sinh 28/08/1988
Giới tính
Chức vụ Giáo viên tin
Học hàm, học vị Đại học tin
Địa chỉ Khu phố 4 thị Trấn Hoà Vinh
Điện thoại 0979403255
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách