Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Trường
Họ và tên Nguyễn Thị Trường
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cao đăng Tiểu học
Địa chỉ Phú Hòa, Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách