Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Văn
Họ và tên Nguyễn Ngọc Văn
Ngày tháng năm sinh 12/07/1967
Giới tính
Chức vụ đảng viên
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phú Hòa, Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách