Thông tin chi tiết:
Lê Văn Thạnh
Họ và tên Lê Văn Thạnh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Chức vụ Tổ phó tổ 4
Học hàm, học vị Cao đẳng Tiểu học
Địa chỉ Phước Lâm, Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách