Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Liễu
Họ và tên Huỳnh Thị Liễu
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cao đẳng Tiểu học
Địa chỉ Phú Hiệp 2 Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách