Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Huân
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Huân
Ngày tháng năm sinh 01/01/1979
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cao đăng Tiểu học
Địa chỉ Thôn 2 Hòa Vinh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách