Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hữu Mãnh
Họ và tên Nguyễn Hữu Mãnh
Ngày tháng năm sinh 10/10/1959
Giới tính
Chức vụ đảng viên
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phú Thọ 3 Hòa Hiệp Trung
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách