Thông tin chi tiết:
Lương Thị Mỹ Trang
Họ và tên Lương Thị Mỹ Trang
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cao đăng âm nhạc
Địa chỉ Phú Hiệp 2, Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách