Thông tin chi tiết:
Lê Văn Tự
Họ và tên Lê Văn Tự
Ngày tháng năm sinh 20/02/1962
Giới tính
Chức vụ đảng viên
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phú Hiệp 2 Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách