Thông tin chi tiết:
Lê Như Thụy Liên
Họ và tên Lê Như Thụy Liên
Ngày tháng năm sinh 01/01/1966
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cao đăng Mỹ thuật
Địa chỉ Phú Hiệp 3 Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách