Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Thuấn
Họ và tên Huỳnh Thị Thuấn
Ngày tháng năm sinh 01/01/1966
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phú Thọ 1 Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách