Thông tin chi tiết:
Văn Thị Xuân Tuyến
Họ và tên Văn Thị Xuân Tuyến
Ngày tháng năm sinh 01/02/1963
Giới tính
Chức vụ Đảng viên
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phú Hiệp 2 Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách