Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Huỳnh
Họ và tên Phạm Thị Huỳnh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1965
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phú Hiệp 3 Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách