Thông tin chi tiết:
Lê Thị Liễu
Họ và tên Lê Thị Liễu
Ngày tháng năm sinh 01/01/1964
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cao đăng Tiểu học
Địa chỉ Phú Hiệp 2 Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách