Thông tin chi tiết:
Văn Thị Thìn
Họ và tên Văn Thị Thìn
Ngày tháng năm sinh 28/08/1964
Giới tính
Chức vụ Tổ trưởng
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phú Hiệp 2 Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách