Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoa Siêm
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa Siêm
Ngày tháng năm sinh 01/01/1969
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Cao đăng Tiểu học
Địa chỉ Phú Hiệp 3 Hòa Hiệp Trung
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách