Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Lệ Thủy
Họ và tên Đỗ Thị Lệ Thủy
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Chức vụ Giáo viên
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phú Thọ 3 Hòa Hiệp Trung
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách