Thông tin chi tiết:
Võ Hà
Họ và tên Võ Hà
Ngày tháng năm sinh 02/10/1957
Giới tính
Chức vụ đảng viên
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phường phú Đông, Tp Tuy Hòa
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách