Thông tin chi tiết:
Văn Tấn Thọ
Họ và tên Văn Tấn Thọ
Ngày tháng năm sinh 10/02/1966
Giới tính
Chức vụ Bí thư chi bộ
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phú Hòa, Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách