Thông tin chi tiết:
Hà Thanh Tùng
Họ và tên Hà Thanh Tùng
Ngày tháng năm sinh 04/04/1964
Giới tính
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Quy Hậu, Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên
Email quyphu64@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách